ABAU bordaren edukiera berria

Honen bidez jakinarazten dizuegu uztailaren 23tik aurrera BORDAren edukiera 14 pertsonara murriztuko dela.

Covid-19ko kutsatze-tasak gora egin duenez, Aragoiko Gobernuak orain arte hartutako neurriak aldatu ditu, eta, Bordaren edukiera egoera berri honetara egokitu behar izan dugu, nahiz eta espero dugun epe laburrean edukiera hori berriro handitu ahal izatea.